Σύμφωνα με την παρουσίαση του νέου Εξοικονομώ, που έγινε χτες από το ΥΠΕΝ, καταργείται η ένταξη των ωφελούμενων στο πρόγραμμα μέσω του κριτηρίου της χρονικής σειράς προτεραιότητας. H υπαγωγή των αιτήσεων θα γίνεται πλέον με τη μέθοδο της συγκριτικής αξιολόγησης. Τα κριτήρια αξιολόγησης και ο συντελεστής συμμετοχής του καθενός στη συνολική βαθμολογία είναι τα εξής:

Επίσης, υπάρχουν αλλαγές και στους λεγόμενους “κόφτες”, δηλαδή στον μέγιστο επιλέξιμο προϋπολογισμό για κάθε κατοικία. Πιο συγκεκριμένα, o ανώτατος προϋπολογισμός επιλέξιμων παρεμβάσεων ενεργειακής εξοικονόμησης ανά αίτηση, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α, δεν μπορεί να υπερβαίνει:

  1. Το γινόμενο του 0,9 € επί την ετήσια εκτιμώμενη εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας (kWh) όπως προκύπτει από το Α’ ΠΕΑ (ελέγχεται εκ νέου κατά την υποβολή του Β’ ΠΕΑ)
  2. Το γινόμενο του 180,00 € επί την επιφάνεια κύριων χώρων (m2)
  3. Το ποσό των 28.000 € για επιλέξιμες παρεμβάσεις

Για παράδειγμα, διαμέρισμα 100 m2 επιτυγχάνει εκτιμώμενη ετήσια εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας 210 kWh/m2:

Μέγιστος επιλέξιμος προύπολογισμός 1 = 0,9 €/kWh * 210 kWh/m2 * 100 m2 = 18900 €

Μέγιστος επιλέξιμος προύπολογισμός 2 = 180 €/m2 * 100 m2 = 18000 €

Επομένως, ο μέγιστος επιλέξιμος προϋπολογισμός είναι 18000 €, δηλαδή ο μικρότερος από τους δύο.

Πηγή: ypen.gov.gr

Αφήστε μια απάντηση