ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μηνάς Μήνογλου

Μηχανικός Περιβάλλοντος Δ.Π.Θ.
M. Sc. “Υδραυλική Μηχανική” – Μελετητής Δημοσίων Έργων – Ενεργειακός Επιθεωρητής Α’ Τάξης

Στοιχεία Επικοινωνίας

Φόρμα Επικοινωνίας