Μηνάς Μήνογλου

Μηχανικός Περιβάλλοντος Δ.Π.Θ.

M.Sc. "Υδραυλική Μηχανική"
Μελετητής Δημοσίων Έργων
Ενεργειακός Επιθεωρητής Α' Τάξης

Υπηρεσίες

Περιβαλλοντική αδειοδότηση
Ενεργειακά Πιστοποιητικά-Εξοικονομώ​
Σύμβουλος Περιβάλλοντος​- Λοιπές Υπηρεσίες

Ποιοι είμαστε

Το Τεχνικό Γραφείο του Μηχανικού Περιβάλλοντος Μηνά Μήνογλου εδρεύει στην Αλεξανδρούπολη και δραστηριοποιείται σε ολόκληρη την Ελλάδα. Εξειδικευόμαστε στην πραγματοποίηση μελετών και την αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, στις συμβουλευτικές υπηρεσίες για θέματα περιβάλλοντος, στην έκδοση πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης και στην προετοιμασία του φακέλου για υποβολή αίτησης στο πρόγραμμα Εξοικονομώ.


ΓΙΑΤΙ ΞΕΧΩΡΙΖΟΥΜΕ​

Διαθέτουμε εξειδικευμένη επιστημονική γνώση πάνω στο αντικείμενο ενασχόλησης μας (όλα τα θέματα που σχετίζονται με τη διαχείριση του περιβάλλοντος, των αποβλήτων, των υδάτων και την εξοικονόμηση ενέργειας). Παράλληλα, έχουμε μεγάλη επαγγελματική εμπειρία πάνω σε θέματα διαχείρισης αποβλήτων, περιβαλλοντικής αδειοδότησης και προγράμματος Εξοικονομώ. Ως εκ τούτου, όλα τα παραπάνω, σε συνδυασμό με την επαγγελματική μας συνέπεια, τις προσιτές τιμές και κυρίως με τη διάθεση να σας παραδώσουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, εγγυώνται τα καλύτερα αποτελέσματα στις εργασίες που αναλαμβάνουμε.

0 +
Υπηρεσίες
0 +
Έργα
0 +
Αξιολογήσεις