Ενεργειακά Πιστοποιητικά-Εξοικονομώ

Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης: Έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) για κατοικίες και κτίρια έως 250 τετραγωνικών μέτρων. Η έκδοση ΠΕΑ για μια κατοικία είναι υποχρεωτική, βάσει της νέας νομοθεσίας, σε περιπτώσεις ενοικίασης, αγοραπωλησίας, ριζικής ανακαίνισης, συμμετοχής σε πρόγραμμα Εξοικονομώ και φυσικά στην κατασκευή νέας κατοικίας.

 

Πρόγραμμα Εξοικονομώ: Αναλαμβάνουμε την πλήρη προετοιμασία του φακέλου με όλα τα δικαιολογητικά και την υποβολή της αίτησης για ένταξη στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Παράλληλα, σε περίπτωση ένταξης στο πρόγραμμα αναλαμβάνουμε τη συμβουλευτική και τεχνική υποστήριξη καθ’ όλη τη διάρκεια της υλοποίησης του έργου, μέχρι την ολοκλήρωση του.